Türkçe English
  • Telefon
    +90 (533) 875 53 33
A-IUI / AI (Aşılama)

  • Aşılama nedir?
  • Kaç çeşit aşılama vardır?
  • Aşılama çeşitleri nelerdir?
  • Donör sperm ile aşılamanın gerekli olduğu haller nelerdir?
  • Aşılama nasıl gerçekleştirilir?
  • Pozitif hamilelik oranları nedir?
  • Başarılı olma oranı nedir?

Aşılama Nedir?

Intrauterin İnseminasyon (veya IUI) ve Aşılama (veya AI) aynı anlama gelmektedir. Aşılama (suni dölleme) veya intrauterin inseminasyon (IU), bir sperm örneğini alıp “yıkama “ olarak adlandırılan bir süreçten geçirilmesiyle hazırlanan erkek partnerin (veya donörün) spermini alarak yumurtlama zamanına yakın bir dönemde rahim boynundan (serviks) rahmin içerisine yerleştirilmesidir. Bu yöntem, fertilite (doğurganlık) tedavisine göre daha basit, daha az invazif bir yöntemdir.

Kaç çeşit aşılama vardır?

IUI tedavisi bir kaç farklı şekillerde yapılabilir. Doğal döngü: Bu seçenek herhangi bir ilaç kullanımını içermemekte ve kadının doğal adet döngüsüne göre oluşmaktadır.

Yapay hormon stimülasyonu (veya ovülasyon indüksiyonu): Bu seçenek, yumurtalıkları uyarmak için ilaç kullanımını içermekte ve Letrozole veya FSH (folikül uyarıcı hormonlar) iğneleri ile ovülasyona yol açmakta veya düzene koymaktadır.

Kullanılacak olan sperm kişinin partnerinden – partner spermi ile suni aşılama (AIH)/(AIP)- veya sperm bankasından olabilir – donör spermi ile suni aşılama (AID). Meni örneği daha sonraki aşamada analiz edilir ve hareketli spermleri konsantre hale sokmak için yıkanır. Hazırlanan nihai örnek, spekülom ve ufak bir kateter kullanarak nazikçe rahim boşluğuna aşılama yapılarak yerleştirilir.

Aşılama çeşitleri nelerdir?

Üç yıldan daha az bir süre içinde hamile kalmak isteyen bir kadında ideal durum, normal veya kabul edilebilir yumurtalık rezervi, patent tüpleri, normal meni kalitesi veya hafif-orta varyanslarla 38 yaşına kadar olan dönemdir.

Donör spermi ile aşılamanın gerekli olduğu haller nelerdir?
Erkek bir partneri olan kadınlarda aşağıdaki durumlarda donör spermi ile aşılama yapılması gereklidir:

- Sperm kalitesinde önemli değişiklikler,
- Erkeğe bağlı çok ciddi bir faktörden dolayı daha önce yapılmış olan diğer yardımcı üreme tekniklerinin (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile in vitro fertilizasyon) başarısız olması.
- Erkeğin preimplantasyon genetik tanı (PGD) gibi daha önceden yapılan tedavilerin bulamadığı, veya kişisel nedenlerden dolayı hastaların razı olmamasına bağlı olarak ortaya çıkmayan genetik hastalık taşıması.
- Sperm yıkama testlerinin Hepatit B, Hepatit C, sifilis ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıklar için pozitif olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı.
- Kadının erkek bir partneri olmadığı hallerde (bekar kadınlar veya kadın partneri olan kadınlar)

Aşılama nasıl gerçekleştirilir?

İlk adım genellikle adet döneminin 3. Gününde yumurtalık stimülasyonu gerçekleştirmektir. Ovaryen foliküllerinin büyümesini uyaran hormonlar, her defasında kişiselleştirilmiş bir protokol ile uygulanır.

Yeterli bir yumurtalık hareketi görene kadar 8-10 günlük bir dönem içerisinde performans ultrason taramaları ile stimülasyon izlenir. Bunun sonucunda, ultrasonlarda 18-20 milimetrelik bir folikül varlığının doğrulanması ile hCG hormonları enjekte edilerek ovülasyon desteklenir. Aşılamanın tarih ve saatine karar verilir (normalde hCG uygulandıktan 36 saat sonra). Aşılamadan 2-3 saat önce, koca veya erkek partner, laboratuvar ortamında kalitesi artırılacak bir sperm örneği vermek zorundadır. Donör spermi ile aşılamanın yapılacağı durumlarda, sperm örnekleri kadınların kan grubu ve Rh’si ile her kadının fiziksel özelliklerine (fenotip) çözdürülür.

Tedavi, yumurtalık stimülasyonunun başlangıcından itibaren yaklaşık 12 ile 14 gün sürecek şekilde kısa bir sürede yapılır. Anestezi, analjezi veya anksiyolitik alınmasını gerektirmeyen basit bir tekniktir ve acılı değildir. Uygulamada rutin yapılan jinekolojik muayene ile aynıdır: Hasta bir kaç dakikalığına uzanır (10-15 dk.). tedavi ve tıbbi muayeneler süresince günlük hayatımız herhangi bir değişikliğe uğramaz. Kadının adetini görmemesi durumunda yapılan tedaviden iki hafta sonra gebelik testi yapılır.

Pozitif hamilelik oranları nedir? Başarılı olma oranı nedir?

İstatistiklere baktığımız zaman, aşılama sonrasında başarılı olma veya pozitif hamilelik oranları %20-25’dir. Pozitif hamilelik oranları ilk 3-4 aşılama için aynıdır ve başarılı olma oranı daha sonra düşmeye başlar. Bundan dolayı da, 3-4 defadan daha fazla suni aşılama yapılması önerilmemektedir.