Türkçe English
  • Telefon
    +90 (533) 875 53 33
Genetik Tanı (PGD)

İmplantasyon önce Genetik Tanı (PGD) ve Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) bilinen genetik sorunlar veya diğer açıklanamamış tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan hastalara destek olmak için kullanılan terapilerdir. Bilinen genetik sorunlar çifti gebelik kaybı veya pek çok sağlık sorunu olan bir çocuk sahibi olma riski ile karşı karşıya bırakan büyük kromozomal anomaliler olabilir. Çiftin her iki üyesi de bu mutasyonların taşıyıcılarıysa ve bunlardan etkilenmiş bir çocuk sahibi olma riskini azaltmak istiyorlarsa, PGD bir çözüm olabilir. Son olarak, genetik anomali konsepsiyonundan ötürü olduğu düşünülen tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan çiftlerde, PGS bir fayda sağlayabilir. PGD/PGS’in her ikisi de tüpte döllenmeye dahildir. Embriyo gelişiminin üçüncü veya beşinci gününde, embriyo alınır ve genetik olarak değerlendirilir.

Embriyo biyopsi implantasyon öncesi embriyolardan alınan bir veya daha fazla hücrenin çıkarılması için IVF tedavisi sürecinde embriyolojist tarafından uygulanan bir tekniktir. Bu hücreler daha sonra bir genetik/moleküler laboratuvar tarafından incelenir böylece embriyoların genetik durumu ile ilgili bilgi edinilir. Özetle, bu teknik rahme transfer edilmeden önce sağlıklı embriyoların seçilmesi için kullanılmaktadır. Genetik bozukluk veya kromozal anomalilik taşıyan embriyolar nihai seçimde çıkarılır.

Teknik implantasyon öncesi embriyoların farklı gelişimsel safhalarında uygulanabilir. Son zamanlara kadar, çoğu IVF laboratuvarları embriyo biyopsilerini gelişimin 3. Gününde yapmaktadır. (6-8 hücre safhası). 5. Gün biyopsi ise çalışılabilecek daha fazla hücre (daha çok DNA), daha az mozayikizm, embriyo gelişimine etkisi olmaması ve her IVF tedavisinde daha az embriyo alınması gibi klevaj safhadaki embriyo biyopsisindeki bazı avantajları olmasından ötürü embriyolojistler arasında popülarite kazanan daha yeni bir yaklaşımdır. Pek çok durumda taze embriyo transferi mümkün olmayabilir. Embriyolar vitrifiye edilerek gelecekte dondurulmuş embriyo transferine dönüştürülürler. Kıyasla, klevaj safha biyopsisi başarı kazanmaktadır ancak mokayikizm riskinin artması ve alınan embriyoların implantasyon potansiyellerinin olası zayıflaması söz konusudur.

Genetik bozukluğu olmadığı düşünülen embriyolar annenin rahmine geri transfer edilmektedir.