Türkçe English
  • Telefon
    +90 (533) 875 53 33

PESA / MESA / TESE

Pesa - Mesa - Tese

Bu tekniklerle sperm –azospermi gibi- menide bulunmamaları durumunda alınabilir, böylece hastanın kendi gametleriyle döllenme gerçekleşebilir. Modern tıpta, sperm destekli üreme amacıyla farklı şekillerde alınabilir. Şans artırılmıştır, tedavi agresifliği azaltılmış ve numune kalitesi yükseltilmiştir. Vasektomi olmuş erkeklerden sperm kanalı tıkanıklığı veya kistik fibroza kadar. Yeterli sperm bölgesel anestezi altında testislerden basit delme yoluyla alınabilir. Farklı şekillerde biyopsi de bazı durumlarda tavsiye edilmektedir.

Spermlerin cerrahi olarak alınma yöntemleri
Kullanılan cerrahi sperm alma yöntemlerinin başlıcaları şu şekildedir:

• PESA: Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu
• MESA: Mikro-Epididimal Sperm Aspirasyonu
• TESE: Testiküler Sperm Ekstraksiyonu.

1- PESA : (Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu) Bu uygulamada iğne ve şırınga tekniği yer almaktadır ancak iğne doğrudan epididimin içerisine yerleştirilir.

2- MESA : (Mikro-Epididimal Sperm Aspirasyonu) Epididim tübüllerini doğru bir şekilde yerleştirmek için mikroskopi kullanılarak açık cerrahi sperm alınması prosedürüdür, böylece yüksek miktarda sperm çıkarılabilir.

3- TESE: Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (Mikro TESE) Skrotumun açılması ve belki de testisin farklı bölümlerinden yüksek hacimde testis dokusu alınması anlamına gelir. Sonra her bir spermi belirlemek için mikroskop kullanılarak spermler alınır. (Mikro TESE) benzer bir teknikle ancak mikrodiseksiyon bir mikroskop kullanılarak çıkarılmış dokunun yeri belirlenir. Bu uygulamanın amacı testis içindeki yapıya en az zararı vermektir ve böylece kesilen küçük kan damarlarının oluşturacağı kan akış sorunları gibi etkiler daha az olacaktır. Bunun yanında alınabilecek sperm sayısını da artıracaktır.