Türkçe English
 • Telefon
  +90 (533) 875 53 33

Tüp Bebek Tedavileri

In Vitro Fertilization (IVF)

In Vitro Fertilization (IVF) yumurta döllenmesinin kadının vücudu dışında gerçekleştirildiği bir tekniktir. Embriyolar laboratuvar ortamında yaratılır ve gelişmeyi uyarıp hamilelik elde etmek için kadının rahmine yerleştirilir. Bu süreç tam olarak koordine edilmesi gereken çeşitli adımlardan oluşmaktadır. Hastanın ihtiyaçlarına uygun olarak özel tedavi hazırlamak, tedaviyi yapacak ekibin kalitesi ve kliniğin kullanacağı teknoloji başarılı olmada temel unsurları oluşturmaktadır.

Kimlerin in vitro fertilizasyona ihtiyacı vardır (IVF)?

Aşağıdaki faktörlerden herhangi birinin olması halinde çiftler in vitro fertilizasyon (IVF) kullanabilir:

Kadına Ait Faktörler

 • Tüplerin daha önce bağlanması da dahil hasar görmüş veya kapalı fallop tüpleri
 • Klomifen sitrat (Clomid) gibi doğurganlık ilaçlarına yumurtalıkların yanıt vermemesi
 • İmmünolojik faktörler
 • Endometriozis bağlantılı infertilite
 • "Açıklanamayan" infertilite

Erkeğe Ait Faktörler

 • Zayıf sperm hareketleri (spermlerin iyi hareket etmemesi)
 • Zayıf sperm morfolojisi (şekilsiz sperm)
 • Düşük sperm sayısı
 • "Açıklanamayan" infertilite
ADIM ADIM IVF İŞLEMİ

Çalışma ve hastaların hazırlanması

Her hasta ayrı bir bireydir. Bu nedenden dolayı, Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi bünyesinde yaptığımız tedaviler hastalarımızın her birine özel olarak hazırlanmaktadır. Hedefimiz, çiftler arasındaki kısırlığın kaynağını bulmak ve buna yönelik en etkili tedaviyi seçmektir. Erkeğin sperm ve hormon seviyeleri analiz edilir ve gerekli olması halinde ürolojik bir değerlendirme yapılır.

Kadınlarda rahim kanalı ile endometriyal kavite muayene edilir ve fallop tüplerinde yapılmış olabilecek olası değişiklikler ve adet döngülerine bakılır. Bunlara ek olarak da çiftin cinsel sağlıklarının da detaylı bir değerlendirmesi yapılır.Bu işlem ile IVF’nin hastaların infertilite sorunlarına doğru çözüm olduğundan ve fiziksel ve psikolojik olarak bu sürece başlamaya hazır olduklarından emin olunur. Aksi durumda, hastalara başka tedavi seçenekleri sunulur.

Yumurtalık stimülasyonu

Gebelik olasılığını en üst seviyeye çıkarmak adına, bir kadının yumurtalığının normalde ürettiği sayı olan birden fazla oosit elde etmemiz gerekmektedir.Birden fazla oosit üretimini stimüle etmek ve kaliteli oldukları güvencesine sahip olmak adına, vajinal ultrason taramaları ve ara sıra yapılacak kan testleri ile izlenecek olan ilaç kombinasyonları sunmaktayız.Toplam süreç her bir vakaya bağlı olarak 8 ile 12 gün arasında değişmektedir. Yumurtalıklarda ilaçlara karşı düşük veya çok yüksek bir yanıt olması halinde tedavi iptal edilebilir.

Yumurta toplama / Sperm kapasitasyonu

Bağışlanmış yumurta olmaması halinde, ovülasyon enjeksiyonu yapıldıktan yaklaşık 36 saat sonra, yumurta alma prosedürü yapılır. İnce, oyuk bir iğne ve ultrason yardımıyla olgunlaşmış oositler alınır. Bu işlem sadece 10-15 dakika sürmektedir. Yumurta toplam işlemi esnasında yaşayabileceğiniz herhangi bir rahatsızlığı ortadan kaldırmak adına sakinleştirici ve lokal anestezi verilir.

Genel olarak yumurta toplama işlemi yapılacağı gün erkek partnerin de meni örneği vermesi gerekecektir. Mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmek adına, sperm örneği vermeden önceki 2-5 gün cinsel ilişkiye girilmemesi önerilmektedir. Sperm örneğinin merkezimiz dışında alınması halinde, elde edilen örneğin vücut sıcaklığını koruması adına vücuda yakın tutulması ve bir saat içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.Donör sperm veya partnerinizin daha önceden verdiği dondurulmuş spermi kullanacaksanız, bu spermin çözülmesi ve hazırlanması gerekmektedir.

Laboratuvar ortamında aşılama

Spermatozoanın konsantrasyonu, hareketi ve morfolojisine bağlı olarak klasik IVF veya ICSI uygulanır. Klasik IVF uygulamasında yumurtalar overlerden alınır alınmaz, sperm ile birlikte bir “embriyo kültür” ortamına konulur ve sabaha kadar bir inkübatöre yerleştirilir. Aşılamadan sonra, yumurtalar 24 saatliğine inkübe edilir ve fertilizasyon oranı ile pronükleer aşama (PN) embriyolarının sayısı belirlenir. Bu aşamada bir yumurta başarılı şekilde döllenmiştir ve anne ile babanın kromozomlarını temsil eden iki pronüklei hücre içerisinde görünür. Ertesi gün, embriyolar gelişmeye bırakılır. Embriyoların inkübatörden çıkarıldıktan sonra gelişimlerini etkileyebilecek nem, gaz konsantrasyonu ve ısı gibi önemli koşullardan dolayı, embriyolar ile bu esnada mümkün olduğunca az temas edilmesi gerekmektedir. Yumurta toplamadan sonraki üçüncü günde, embriyologlarımızdan bir tanesi sizi fertilizasyonde kaydedilen ilerleme, 3. Gün embriyo kalitesi ( 6-8 hücreli), blastosist transferinin yapılacağı 5.güne kadar embriyolara kültür yapılmasının avantajları ve uygunluk kriterlerine yönelik bilgilendirme yapacaktır. 6-8 hücre aşamasından sonra embriyonik genom aktive olur; bundan dolayı da koşulların uygun olması halinde, uzatılmış kültür embriyonik arresti gösterecek ve transfer yapılacak sağlıklı embriyoların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Öte yandan, 5.güne kadar gelişen embriyoların hepsi kromozom anlamında normal değildir. Embriyoların sağlıklı olduğundan emin olmak gerekiyorsa ise preimplantasyon genetik tanı (PGD) gerçekleştirilmelidir.

Her bir opsiyonun artı ve eksilerini düşünerek 3. Gün embriyoları veya 5. Gün blastosisti ile mi devam edileceğine birlikte karar vereceğiz.

Embriyo Biyopsisi

Embriyo biyopsisi, preimplantasyon embriyoları arasından bir hücre veya hücreleri çıkarmak için IVF tedavisinde kullanılan ve bir embriyolog tarafından uygulanan tekniktir. Bu hücreler daha sonra embriyolorın genetik durumuna dair bilgi elde etmek adına incelenmek üzere bir genetik/moleküler laboratuvara gönderilir. Kısaca söylemek gerekirse, bu teknik embriyoların rahme transferin önce sağlıklı embriyoların seçilmesi için kullanılmaktadır. Genetik veya kromozom bozukluğu taşıyan embriyolar son yapılacak seçimin dışında bırakılır.

DAHA FAZLASI İÇİN PGD BÖLÜMÜNE BAKINIZ.

ICSI (Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu)

ICSI, üreme biyoloğunun gerekli görmesi veya daha önce yapılmasına karar verilmesi halinde oositler üzerine uygulanır.

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) fertilizasyon elde etmek için olgunlaşmış bir yumurta içerisine tek bir spermatozoidin konulmasını içermektedir.Erkeklere ait bir çok infertilite sorununu çözdüğünden dolayı ICSI, yardımla üreme teknikleri arasında bir devrim olarak kendini kanıtlamıştır. Düşük sperm sayısı, anormal morfoloji, düşük motilite veya spermin IVF ile döllenemediği durumlarda kullanılmaktadır. Ayrıca sperm kanalı tıkalı olan hastalarda da kullanılabilir. Bu durumda, testislerden doğrudan sperm çıkartmak için bir ufak delik açılır.Bu prosedür mikroskop kullanılarak yapılır. Mikromanipülasyon ekipmanı da kullanılarak yumurtayı yavaşça stabilize etmemiz ve sonuç olarak da spermi içine yerleştirmemiz sağlanır.

DAHA FAZLASI İÇİN ICSI BÖLÜMÜNE BAKINIZ

Embriyo transferi

Embriyo transferi genellikle fertilizasyondan iki ile beş gün sonrasında yapılır (tedavinin en üst aşamasında). Buradaki hedef embriyoyu laboratuvardan alarak gelişiminin son noktası olan yere aktarmaktır: gelecekteki annenin rahmi.

Yerleştirme için en mükemmel yeri bulmak adına abdomen ultrasonundan yararlanılır. İşlem yapılırken rahmi daha iyi görmemizi sağladığından ötürü mesaneniz dolu olmalıdır. Bunu da elde etmek için, randevunuzdan yaklaşık bir saat önce mesanenizi boşaltmanız ve prosedür yapılmadan önce küçük bir şişe su içmeniz önerilmektedir. Transferin yapılacağı gün parfüm sıkmayın. Rahim boynundan ince bir kateter geçirilir ve embriyonun yüzdüğü kültür ortamından alınan bir damla rahim içerisine bırakılır.

Sakinleştirici kullanmaya gerek yoktur, işlem acılı değildir ve hatta yapılacak olan işlem rutin yapılan jinekolojik muayene ile benzerlik göstermektedir. Prosedür 36ºC, loş aydınlatılmış, mümkün olduğunca rahatsız edilmeyecek laboratuvarın yanında bulunan bir odada gerçekleştirilir.

Fazladan embriyonun olması durumunda, gelecekte kullanmak üzere kriprezervasyon (dondurarak saklama) yapılabilir. Bir yıllık ücretsiz saklamayı da içeren vitrifikasyon ek bir ücrete tabidir. Bu noktadan sonra, kriyobankamızda donmuş embriyoları saklamak için aylık veya yıllık olmak üzere cüzi bir ücret vardır.

Daha sonra, size ayrılmış olan odanıza götürülürsünüz ve transfer yapıldıktan sonra 30-60 dk.lık bir süre için yatakta uzanmanız gerekmektedir. embriyo transferinin yapıldığı gece mümkün olduğunca rahatlamalı ve dinlenmelisiniz. Bir sonraki günden itibaren normal hayatınıza devam ederken embriyo transferinin yapıldığı gün size verilecek “Yapılacak ve Yapılmayacaklar” listesine uymanız gerekmektedir.Hazırlık sonuçlarının memnun edici olmaması halinde (progesteron seviyesinin yüksek olması veya rahim çeperinin yeterince kalın olmaması gibi), transfer gerçekleştirilmez ve embriyolar bir başka döngüde transfer edilmek üzere donmuş saklanır.

Pozitif Gebelik Testi

İdrar testiyle doğru bir sonuç almak için henüz daha erken olmasından dolayı, embriyo transferinizden 11 gün sonra bir βhCG kan testi yapıyoruz, aynı testi 2 gün ve 7 gün sonra yine tekrarlıyoruz. βhCG kan testi pozitif ve değerlerde artış varsa:

+ İlk üç aylık dönem için verildiği şekilde ilaçlara tam olarak devam edilmesi çok önemlidir. hormonlarınız suni bir şekilde artırıldığından dolayı plasentanın bebeği tek başına destekleyeceği zamana kadar bu seviyeleri aynı düzeyde tutmanız gerekmektedir.
+ Gebeliğin altıncı haftasında, yerleşen embriyo sayısını doğrulamak ve fetüsün kalp hızını kontrol etmek için bir ultrason çekilir.

βhCG kan testi negatif ise veya düşüyorsa:

+ Alınan tüm ilaçlar kesilmelidir. İlaçları kestikten sonraki iki üç gün içerisinde hormonlar vücudunuzdan atılana kadar kanamanız olacaktır.