Türkçe English
 • Telefon
  +90 (533) 875 53 33

Yumurta Donasyonu

Hangi kadınlar Yumurta Donasyonu programı adayı olabilir?
 • • Primer yumurtalık bozukluğu
 • • Prematüre menopoz
 • • Ameliyat, radyasyon veya kemoterapi sonrası yumurtalık hasarı
 • • Kalıtsal genetik bozukluk
 • • IVF programında over stimülasyonuna tekrarlayan şekilde yanıt vermeme

En uygun yumurta donörünü seçmek

Şu anda, annelik yaşının yükselmesine bağlı olarak fertilite merkezlerde en fazla talep gören teknik oosit donasyonudur. Donörlerin gönüllü olarak katılması gerekmektedir, fakat memnun edici sonuçlar elde etmemek adına donörler dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir (temel hedefin donör veya alıcı çifte karşı herhangi bir önyargıda bulunmadan sağlıklı bir çocuğun doğumu olduğu unutulmamalıdır)

Alıcı çifte kadın bir donör belirlenmeden önce, donörün çoklu disiplinli ekibimiz tarafından yapılacak katı bir dizi testten geçer.

Testlere aşağıdakiler dahildir:

 • • Medikal, psikolojik ve jinekolojik muayeneler
 • • Bulaşıcı hastalıklara karşı kan ve serolojik testler
 • • En sık görülen kalıtsal hastalıkları elemek için genetik geçmişinin incelenmesi
Donör daha sonra yeterli sayıda oosit elde etmek için yumurtalık stimülasyonuna girer. Elde edilen oositler döllenir ve elde edilen embriyolar optimum gelişmeye geldikleri zamanda alıcı annenin rahmine yerleştirilir.Prosedüre en üst düzeyde uygunluk ve güvenlik sağlamak adına psikolojik, klinik ve genetik değerlendirme olmak üzere donör adaylarına titiz ve kapsamlı incelemeler gerçekleştirmekteyiz:

 • 1. Klinik psikolog tarafından yapılacak psikolojik değerlendirme. Bu değerlendir kişi ile yapılacak mülakatı ve adayın kişiliğini değerlendirmemiz için anketimizin doldurulmasını içermektedir.
 • 2. Fertilite konusunda uzman bir jinekolog tarafından gerçekleştirilecek adayın kişisel ve aile geçmişinin değerlendirilmesi ile adayın sağlık durumunun olduğunu gösteren ve jinekolojik patoloji olasılığını ortadan kaldıracak jinekolojik muayene.
 • 3. Kalıtsal hastalık olasılığını ortadan kaldırmak için kromozomal ve genetik çalışmalar: Karyotip (düşük riskini artıracak kromozomal polimorfizmler dahil), Kırılgan X Sendromu taraması, Talasemi, Spinal Kas Atrofisi (SMA) ve 600’den fazla otozomal resesif hastalık ile bağlantılı 552 genin incelenmesi (CGT: En kapsamlı genetik uygunluk testi). Buna ek olarak, genetik testlerden ekstrakt yapılan DNA da ilerde yapılacak testler için biyo-bankta saklanır. Bağışlanan gametler, gelecekte çocuklarını etkileyebilecek olası hastalıkların önlenmesi ve uygun şekilde tedavi edilmesi amacıyla herhangi bir zamanda bir genetik çalışma talep edebilir (yumurta donöründen izin alarak).
 • 4. Genel laboratuvar testleri: kan grubu ve Rh faktörü, sifiliz serolojisi, hepatit B ve C serolojisi, HIV serolojisi ve pıhtılaşma testleri.
 • 5. Sitomegalovirüs testleri (CMV).
 • 6. En sık görülen cinsel yolla bulaşan 10 hastalığın taranması (Screening of the 10 most common sexually transmitted diseases (chlamydia, bel soğukluğu, herpes I ve II, trikomonas, Treponem, Mikoplazma hominis ve genopodyum, üreaplazma, haemofil).